INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje,  że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dnia 09 marca 2020 r. otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym  1.402,00 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie. Produkty będą wydawane w dniach od 09.03.2020 r. do 11.03.2020 r.
w godzinach pracy GOPS.

Zapraszamy mieszkańców Gminy z własnymi siatkami i pudełkami.