INFORMACJA

Drodzy mieszkańcy, Pan Wicemarszałek Tomasz Urynowicz informuje, że w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB) trwają aktualnie prace nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB), narzędziem informatycznym służącym gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. CEEB wprowadzona została ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu i termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

System CEEB zastąpi w przyszłości Bazę Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce. Na podstawie nowych przepisów ww. Ustawy mieszkańcy będą zobowiązani przekazać do gmin deklaracje dotyczące eksploatowanych urządzeń grzewczych  w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, których są właścicielami.

Wymóg ten formalnie wejdzie w życie po 3 miesiącach od opublikowania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii komunikatu o uruchomieniu bazy.

W związku z powyższym wstrzymujemy zbieranie ankiet od mieszkańców dot. ogrzewania budynków do czasu formalnego wejścia w życie obowiązku ustawowego.