INFORMACJA

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że udzielono dotacji na finansowanie zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 r.

Projekt Nr I

Projekt z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

Promocja sportu i poprawa kondycji fizycznej poprzez umożliwienie i poprawę warunków uprawiania sportu członkom Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Miechowice Małe oraz ułatwienie dostępu mieszkańcom Gminy Wietrzychowice do działalności sportowej prowadzonej przez Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Miechowice Małe i jej udział we współzawodnictwie sportowym.

Wykonawca: Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Miechowice Małe

  • Koszt całkowity projektu: 20.000,00 zł
  • Kwota wnioskowanej dotacji: 18.000,00 zł
  • Kwota przyznanej dotacji: 14.000,00 zł

Projekt Nr II

Projekt z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

Promocja sportu i poprawa kondycji fizycznej poprzez umożliwienie i poprawę warunków uprawiania sportu członkom Ludowego Klubu Sportowego Wietrzychowice oraz ułatwienie dostępu mieszkańcom Gminy Wietrzychowice do działalności sportowej prowadzonej przez Ludowy Klub Sportowy Wietrzychowice i jej udział we współzawodnictwie sportowym.

Wykonawca: Ludowy Klub Sportowy Wietrzychowice

  • Koszt całkowity projektu: 37.200,00 zł
  • Kwota wnioskowanej dotacji: 33.500,00 zł
  • Kwota przyznanej dotacji: 32.500,00 zł

Wietrzychowice, dn. 20.09.2018 r.