INFORMACJA CEIDG

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów RODO, na stronie www.ceidg.gov.pl w sekcji “Formularze i instrukcje” została opublikowana nowa wersja formularza CEIDG-1, uzupełniona o sekcję 31 zawierającą Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w CEIDG (Informacja).

Informujemy również, że treść Informacji będzie zamieszczona na wizualizacji wniosku, która jest dostępna po jego wypełnieniu w CEIDG i możliwa do wydrukowania.

W przypadku skorzystania przez przedsiębiorcę z poprzedniej wersji formularza CEIDG-1, uprzejmie prosimy o uzyskanie oświadczenia przedsiębiorcy o zapoznaniu się z Informacją.
Oświadczenie podpisane przez przedsiębiorcę, powinno zostać dołączone do wniosku CEIDG-1.