Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)

22 lipca 2021 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)2021/1205 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE)2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które wyznacza obszary objęte ograniczeniami  w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) obejmujące część obszaru województwa małopolskiego w tym teren gminy Wietrzychowice

– obszar objęty ograniczeniami nr I (strefa niebieska)

W związku z powyższym w załączeniu  udostępniamy  Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie (wraz z Planem bezpieczeństwa biologicznego), zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Wytyczne określają warunki, jakie musi spełnić gospodarstwo utrzymujące trzodę chlewną, z którego świnie, materiał biologiczny oraz produkty pochodzenia zwierzęcego będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami.

Aktualna regionalizacja ASF znajduje się pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.


Do pobrania: