INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach od 1 do 28 lutego 2018 roku producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami z okresu 1 sierpień 2017 – 31 styczeń 2018  można składać w pokoju nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Do pobrania:

  1. Procedura_zwrotu_2018
  2. Wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  3. formularz do pomocy publicznej