INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach od 1 do 31 sierpnia 2017 roku producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami z okresu 1 luty 2017 – 31 lipca 2017 można składać w pokoju nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Do pobrania: