INFORMACJA DOT. ODCZYTÓW WODOMIERZY – KOMUNIKAT IV

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.

Informujemy, iż z dniem 1 lipca  br. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wznawia dokonywanie odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach,  z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności, bez możliwości bezpośredniego dokonania odczytu w budynku przez inkasentów.

Prosimy mieszkańców wymienionych miejscowości o przygotowanie odczytu i podanie pracownikom, w celu wystawienia faktury.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca do 10 lipca będą dokonywane odczyty wodomierzy w następujących miejscowościach:

  1. Pasieka Otfinowska – Gmina Żabno,
  2. Demblin, Nowopole, Pałuszyce,
  3. Sikorzyce,
  4. Wietrzychowice,
  5. Wola Rogowska.

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszkańców
w wyznaczonym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

O dalszych krokach dotyczących bezpośredniej obsługi klienta będą Państwo na bieżąco informowani.

Licząc na zrozumienie, przepraszamy za powstałe niedogodności.

Istnieje w dalszym ciągu możliwość zgłaszania stanów wodomierzy przez mieszkańców telefonicznie na nr 14 6 41-80-43, 14 6 41-80-58 oraz pocztą elektroniczną na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.