INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU KANALIZACJI W JADOWNIKACH MOKRYCH

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Jadownik Mokrych o kanalizację Urząd Gminy Wietrzychowice przedkłada do wglądu projekt budowlany wraz z załącznikami na zadanie: kanalizacja sanitarna z przykanalikami dla m. Jadowniki Mokre- ETAP I.

W nawiązaniu do zapytań o nowo powstałe budynki mieszkalne (wybudowane po 2015 r.), prosimy aby właściciele tych budynków  nawiązali kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy, jeżeli wyrażają chęć przyłączenia do kanalizacji.

Numer do kontaktu:

Sekretariat: tel. 14 06418 045 lub 14 06418 018


Do pobrania: