INFORMACJA dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że  zgodnie z uchwałą nr XIII/115/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie  Gminy Wietrzychowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 9915), ulega zmianie sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć  w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice w terminie od 1 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.


Do pobrania: