INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI AGENCJI POCZTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI MOKRE

W związku z otrzymanym pismem od Poczty Polskiej (region sieci w Krakowie)  informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zostanie zawieszona działalność Agencji Pocztowej w miejscowości Jadowniki Mokre.

Szczegóły w załączonym piśmie Poczty Polskiej S.A: