INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W SKŁADANIU WNIOSKÓW Z PROGRAMU „DOBRY START” NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok 2021/2022.

Zgodnie z rozporządzeniem składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzice dzieci, którym przysługuje prawo do świadczenia dobry start od 1 lipca 2021 r. mogą składać wnioski online:

– przez Portal informacyjno – usługowy Emp@tia

– przez bankowość elektroniczną

– przez portal PUE ZUS

Najważniejsze informacje:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry Start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych.

– Składanie wniosku o świadczenie „Dobry Start” będzie możliwe wyłącznie przez Internet, poprzez systemy teleinformatyczne.

– wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.