INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski w wersji papierowej o jednorazowe świadczenie Dobry Start  w kwocie 300 zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny.

Od 1 sierpnia przyjmowane są również wnioski na świadczenia rodzinne, wychowawcze – 500+  oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowe informacje w siedzibie GOPS.