INFORMACJA GOPS DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA “WYPRAWKA DLA MALUCHA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, uprzejmie informuje, iż uchwałą Rady Gminy obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. ustanowiono świadczenie na rzecz rodziny pod nazwą „Wyprawka dla malucha” o wartości 300,00 zł sfinansowane ze środków budżetu Gminy. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Wniosek o przyznanie świadczenia należy składać w terminie do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 641 81 50.