Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Żabnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz funkcjonowaniem jednostki na dzień 22.12.2021 roku

Szanowni Państwo,

w chwili obecnej funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie, realizują czynności mające wpływ na minimalizowanie skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Należą do nich, kontrole osób przebywających w kwarantannie z terenów gminy Radłów, Wietrzychowice oraz Żabno oraz kontrole miejsc, gdzie mogą gromadzić się osoby niestosujące się do obowiązku zakrywania ust oraz nosa. Przeprowadzane są również kontrole publicznych środków transportu oraz innych obiektów użyteczności publicznej.  Na dzień 21.12.2021 roku, na terenie działania Komisariatu Policji w Żabnie w kwarantannie było 387 osób.

Z racji wprowadzonych obostrzeń funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie w okresie od
1 października 2021 roku do dnia 22 grudnia 2021 roku, przeprowadzili łącznie 546 interwencji w tym 163 dotyczących tylko obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną. Mandatem karnym za nie przestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na podstawie
art. 116 par 1a Kodeksu Wykroczeń ukarano 103 osoby, oraz za powyższe wykroczenia sporządzono ponadto 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Należy wskazać, że funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie, przeprowadzają codziennie interwencje związane ze zgłoszeniami takimi jak: awantury domowe, zdarzenia drogowe, kradzieże, uszkodzenia mienia oraz szereg innych, mających wpływ na bezpieczeństwo.
W analogicznym okresie czasu do roku poprzedniego, ilość przeprowadzonych interwencji jest większa.

Należy zaznaczyć, że w IV kwartale 2021 roku, bardzo dużą skutecznością wykazali się funkcjonariusze Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Żabnie, którzy to w wyniku podjętych czynności zatrzymali sprawcę, który w miejscu zamieszkania posiadał ponad 3,7kg suszu marihuany, z którego to można wyprodukować około 14000 tys. dilerskich działek. Ponadto policjanci ogniwa kryminalnego ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniami do domów jednorodzinnych.Aktywnością wykazali się również funkcjonariusze Ogniwa ds. Prewencji, którzy
w analogicznym okresie zatrzymali 14 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, 6 osób poszukiwanych oraz 13 nietrzeźwych kierujących.     

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny Komendant Komisariatu Policji w Żabnie przypomina, że sprawy są zgłaszane i załatwiane wyłącznie:

  • telefonicznie pod nr telefonu  47 831 2420 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00)
  • pocztą elektroniczną pod adres: kp-zabno@tarnow.policja.gov.pl
  • pisemnie na adres jednostki, ul. Sieradzka 19, 33-240 Żabno
  • osobiście – tylko w nagłych i wyjątkowych sytuacjach     

Ponadto w przypadku nieobecności funkcjonariuszy zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 112

Dla mieszkańców chcących mieć wpływ na bezpieczeństwo w okolicy w której mieszkają, zapraszamy do korzystania z funkcjonującej od 2016 roku Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To nowoczesne narządzie, pozwoli przy pomocy internetu, wskazać zagrożenia jakie występują w Państwa okolicy. Zgłoszeń, można dokonywać za pomocą podanego linku:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

 

Drodzy Mieszkańcy,

korzystając z okazji, w tym szczególnym przedświątecznym okresie, w imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Żabnie, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, aby świąteczny czas był przepełniony odpoczynkiem i wyjątkowymi spotkaniami
w gronie najbliższych!

Życzę Państwu ponadto, byście dążyli do tworzenia przyjacielskich więzi, które to wspólnie
z podjętymi przez nas działaniami, przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku!

Komendant Komisariatu Policji w Żabnie
kom. Dominik Rzepecki