Informacja na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

W czasie trwania epidemii udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywa się telefonicznie i/lub za pomocą adresu e-mail. Osoby uprawnione, aby skorzystać z takiej formy pomocy zobowiązane są przed uzyskaniem porady prawnej złożyć wniosek o udzielenie porady na odległość, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu. (Wydrukowany wniosek można pobrać z Urzędu Gminy Wietrzychowice)

Wypełniony wniosek należy przesłać:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: poradyprawne@powiat.tarnow.pl (skan lub zdjęcie) lub
  • za pośrednictwem operatora pocztowego (Starostwo Powiatowe w Tarnowie Wydział Rozwoju Powiatu, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów) lub
  • za pomocą faksu na numer telefonu: +48 146883327 lub
  • za pomocą telefonu komórkowego na numer: +48 571356913 (zdjęcie)

/Istnieje możliwość wysłania skanu oświadczenia z Urzędu Gminy Wietrzychowice/

Dodatkowo istnieje możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski

Do pobrania:

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń na wizyty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu +48 146883327 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie).

Dodatkowo istnieje możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu porad prawnych osobiście lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mogą uzyskać poradę przez telefon lub przez Internet. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu (pokój nr 210, 2. piętro) pod numerem telefonu +48 146883327, e-mail: poradyprawne@powiat.tarnow.pl