INFORMACJA O CAŁKOWITYM ZAWIESZENIU KURSÓW FIRMY JANPOL

Od dzisiaj w związku z ogłoszeniem premiera dotyczącego m.in. ograniczenia się w poruszaniu się w przestrzeni publicznej oraz wymogiem zapewnienia połowy miejsc siedzących wolnych  w komunikacji publicznej firma przewozowa JANPOL poinformowała, że nie jest w stanie przy obecnych warunkach przewozu utrzymać linii transportu komunikacji zbiorowej przez gminy: Wietrzychowice, Radłów, Wierzchosławice. W związku  z powyższym Wójtowie oraz Burmistrz prowadzą rozmowy z przewoźnikiem i szukają sposobu, które dopuszcza prawo na wznowienie tej komunikacji. Na chwilę obecną do odwołania wstrzymane są wszystkie kursy na tych trasach!!!