Informacja o możliwości skorzystania z programu korekcyjno-edukacyjnego

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  informuje o możliwości skorzystania z programu korekcyjno-edukacyjnego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który prowadzony będzie w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17.

Do udziału w programie można zgłaszać się bezpośrednio do OIK Wojnicz
tel: 512 259 253 lub za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice tel: 146 418 150.

Uczestnikami programu mogą być osoby z terenu Powiatu Tarnowskiego które:
– są skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy, wobec których sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym;

-są skierowane do programu korekcyjno-edukacyjnego w konsekwencji wdrożenia procedury Niebieskiej Karty, a które zobowiązały się dobrowolnie wziąć udział w programie;

-są zmotywowane do udziału w programie przez członków rodziny, pracowników socjalnych czy kuratorów, w wyniku innych okoliczności np. obawą przed rozpadem rodziny.