Informacja o niebezpiecznym zjawisku

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotycząca wystąpienia na obszarze zlewni Dunajca, Szreniawy (małopolskie) wezbrań z przekroczeniem stanów ostrzegawczych: 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

W wyniku spływu wód opadowych w zlewni Dunajca (zwłaszcza w środkowym oraz dolnym biegu) spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Na Szreniawie poziom wody podniesie się powyżej stanu alarmowego..

Data wystąpienia: od 14.10.2020 od godziny 08:44 do 15.10.2020 do godziny 08:00.