INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH GRUPACH WSPARCIA W POIK W WOJNICZU

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu ul. Jagiellońska 17 zachęca do uczestnictwa w organizowanych grupach wsparcia:

  1. Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo” – grupa rozpoczęła się 30 listopada i jest w trakcie trwania, najbliższe spotkanie planowane jest na 11 stycznia. Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich
    i wychowawczych, poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach,
    a także praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem.
  2. Grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu – grupa skierowana do osób mających trudności w życiu codziennym. Nieustanne napięcie, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności, a czasami przemoc w rodzinie to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się osoby.
  3. Grupa wsparcia dla osób starszych – grupa wsparcia skierowana jest do osób
    w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu tarnowskiego. Celem grupy jest integracja osób starszych, udzielanie wzajemnego wsparcia, wymiana doświadczeń, ale też pogłębienie wiedzy i samoświadomości oraz wzmacnianie kompetencji osobistych.
  4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 11-15 lat.

 Obecnie prowadzony jest nabór do grupy socjoterapeutycznej, przewidywane rozpoczęcie zajęć planuje się na miesiąc luty 2022.

Można zgłaszać się do udziału w wymienionych wyżej grupach oraz zapisywać na indywidualne terapię: terapia małżeńską, terapię rodziną oraz terapię par – celem terapii jest poprawa jakości komunikacji w związku, znalezienie źródła konfliktu, odbudowa więzi między małżonkami, partnerami.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu przypomina
o możliwości  skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz możliwość udziału w mediacjach.

Zapraszamy również na nasz profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie aktualizujemy naszą działalność.

Wcześniejsze zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 512 259 253, 14 650 13 92