INFORMACJA O PROGRAMIE PSYCHOLOGICZNO- TERAPEUTYCZNYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje o możliwości skorzystania z Programu Psychologiczno-Terapeutycznego, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy.

Uczestnikami programu mogą być osoby z terenu powiatu tarnowskiego które:
– ukończyły program korekcyjno-edukacyjny,
– pary małżeńskie/partnerskie, których relacja miała charakter przemocowy, a które są zmotywowane do pracy nad zmianą relacji rodzinnych

Osoby chętne mogą zgłaszać się bezpośrednio do:
PCPR Tarnów, ul. Urszulańska 19, tel 146215683, wew. 18;
lub za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice tel. 146418150.