Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

Realizacja zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych – termomodernizacja budynku została rozpoczęta 31.08.2017 r. Efektem ekologicznym zadania warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: docieplenie ścian  zewnętrznych – 835,85 m2 i stropu – 399,00 m2, wymiana stolarki okiennej 83,85 m2 i stolarki drzwiowej zewnętrznej 20,38 m2, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 1170,26 GJ/rok. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł  549 398,00 zł, kwota pożyczki  181 048,49 zł.