Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

Realizacja zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice – budynek OSP w Woli Rogowskiej i budynek Biurowo-Szkoleniowy OSP w Nowopolu została rozpoczęta 14.07.2017 r. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 265 000,00 zł, kwota pożyczki 150 758,00 zł. Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizacje pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: docieplenie ścian: 840,76 m2, docieplenie stropów: 232,50 m2,  wymiana stolarki okiennej: 68,08 m2, wymiana stolarki drzwiowej: 7,90 m2 w dwóch budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminu Wietrzychowice – budynek OSP w Woli Rogowskiej i budynek biurowo-szkoleniowy OSP w Nowopolu, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 160,05GJ/rok. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.