INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje  że  zamówienie publiczne pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin” zostaje unieważnione  ponieważ , cena najniższej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje powyższego zadania.

 

PREZES  STOWARZYSZENIA „DEMBLINIANKI”

AGNIESZKA KUSKA

W załączeniu: