INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: “Zakup i dostawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.”


Do pobrania: