INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice.