Informacja o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Remont kapliczki słupowej w Wietrzychowicach.