INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Nazwa zamówienia: „Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach  w roku szkolnym 2020/2021”.