Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: “Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2021/2022.”

Informacja w załączeniu: