INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dotyczy naboru na stanowisko: Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach 33-270 Wietrzychowice 19.


Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Grzegorz Kogut zamieszkały w Miechowicach Wielkich.