INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrana Pani Monika Bochenek-Król   zamieszkała w Tarnowie.                                                            

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta Pani Moniki Bochenek Król spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Jej wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe pozwala sądzić, iż sprosta wszelkim zadaniom na stanowisku dyrektora Publicznego Żłobka BAJKA. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała odpowiednie predyspozycje do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ mgr Tomasz Banek

Wietrzychowice, 8 grudnia 2020 r.

/data, podpis Wójta Gminy/