INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach 33-270 Wietrzychowice 19.


Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Bratko zamieszkała w Nowopolu.


Do pobrania: