INFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTWA GEODEZYJNEGO “ALFA” S.C