Informacja Wójta Gminy dotycząca suszy

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zjawiska występowania suszy na terenie gminy, informujemy, iż Wójt Gminy Wietrzychowice wystosował pismo w tej sprawie do

  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego
  • Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
  • Posła na Sejm Pana Wiesława Krajeskiego
  • Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika
  • Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.

W załączeniu pismo: