Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.03.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2025”.