Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.11.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice”.