Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.07.2021 r.

Dotyczy postępowania o nazwie: Wykonanie usługi naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych.