Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.09.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2021/2022.