Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.09.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214.