INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 29.12.2021 R.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o nazwie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice oraz wykonanie nowych studni głębinowych.