Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 27 maja 2019 godz. 9.15

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr  1305 K  Szczurowa – Żelichów  w zakresie budowy chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w istniejącym  pasie drogowym  na działce nr 748 w m. Miechowice Wielkie.


Do pobrania: