INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

W związku z wprowadzeniem nowych deklaracji od 1 lutego 2020. Informujemy, że można będzie je składać w poszczególnych miejscowościach w poniższych terminach: