INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

W załączeniu przesyłam informacje o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W załączeniu powiadomienie: