INTERAKTYWNY FORMULARZ DO ZGŁASZANIA INTERWENCJI MAJĄCYCH WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W związku z nasilającym się zjawiskiem porzucania odpadów oraz ich nielegalnego deponowania na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz na posesjach osób prywatnych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który w łatwy i sprawny sposób umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska. Elektroniczny formularz umożliwia każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Zgłoszenia można dokonać podając swoje dane osobowe lub w sposób anonimowy. Wystarczy wskazać
lokalizację danego miejsca oraz dodać krótki opis zgłoszenia. Formularz umożliwia również dodanie do zgłoszenia zdjęcia lub dokumentu.


Formularz zgłoszenia interwencji jest dostępny pod adresem: www.gios.gov.pl