Jadowniki Mokre

Dom Ludowy w Jadownikach Mokrych

 

Jadowniki Mokre posiadają najstarszą prehistorię. Wyznaczona śladami odkryć archeologicznych, historia osadnictwa na tym terenie, sięga okresu późno lateńskiego i wpływów rzymskich. Liczne odkrycia archeologiczne, charakterystyczne dla kultury przeworskiej, potwierdzają istnienie osad sprzed dwóch tysięcy lat. Znaleziono tutaj nawet przedmioty z epoki neolitu, co cofa datowanie osadnictwa na tym terenie w jeszcze odleglejsze czasy. Jedno z dobrze zbadanych stanowisk archeologicznych, na wysokiej terasie rzeki Kisieliny, pochodzi z wczesnego średniowiecza, co świadczy o ciągłości osadnictwa w tym rejonie. Najstarsze źródła historyczne wymieniają nazwę Jadowniki dopiero w 1411 roku jako własność Stanisława Othy, choć zapewne istniały już w XIII w. Mieszkańcy tej osady zajmowali się produkowaniem jadów do zatruwania strzał. Osada miała niewątpliwie charakter służebny. W 1449 roku właścicielem Jadownik był Albert Czapka herbu Nowina.

W 1476 roku wioska przeszła w ręce rodziny Pieniążków z Witkowic herbu Jelita. Pierwotnie wieś nosiła nazwę Jadowniki, a nazwa współczesna Jadowniki Mokre datuje się od roku 1518. Ostatnim właścicielem Jadownik Mokrych był Jan Konopka. Jadowniki Mokre mają również swą męczeńską i heroiczną historię. W okresie II wojny światowej istniało tutaj zorganizowane tajne nauczanie. Wielu mieszkańców Jadownik Mokrych i innych sąsiednich wiosek należało do ruchu oporu, płacąc za to niejednokrotnie cenę najwyższą.

Na jadownickich łąkach, przy wsparciu miejscowych partyzantów, lądowały samoloty z Brindisi w ramach tzw. akcji mostowych („II Most” i „III Most”). Przeżyły też Jadowniki Mokre hitlerowską pacyfikację.
  • powierzchnia: 1544,60 ha
  • mieszkańcy: 981 osoby
  • sołtys: Urszula Kogut
  • rada sołecka: Paweł Stokłosa, Renata Wilkosz, Aneta Burzawa, Alina Mądrzyk, Renata Bodzioch
    • Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Jadownik Mokrych: