Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie?

Spalając węgiel i drewno niszczysz zdrowie swoje i swoich bliskich!
Zmień to! W Małopolsce z powodu zanieczyszczenia powietrza
co roku przedwcześnie umiera około cztery tysiące osób.

 • Układ nerwowy – choroba Alzheimera, udar mózgu, problemy z pamięcią i koncentracją, niepokój, depresja
 • Układ oddechowy -górne drogi oddechowe- problemy z oddychaniem,
  kaszel, katar, podrażnienie oczu, nosa i gardła
 • Układ oddechowy – dolne drogi oddechowe- astma, przewlekła
  obturacyjna choroba płuc, rak płuca, częste infekcje dróg oddechowych
 • Układ krwionośny zawał serca, choroba niedokrwienna serca,
  zaburzenia rytmu serca, niewydolność, nadciśnienie tętnicze
 • Dzieci zaburzony rozwój, niższy iloraz inteligencji, częstsze infekcje –
  zaburzenia układu odpornościowego, astma
 • Układ rozrodczy – zaburzenia gospodarki hormonalnej, bezpłodność, obumarcie płodu, przedwczesny poród, wzmocnienie cech żeńskich
  u chłopców, zmniejszenie odsetka urodzeń dzieci płci męskiej