JEZIORO PRZYSTAJNE „JAK NOWE”

Po raz kolejny kontynuując realizację zadania „Oczyszczenie Jeziora Przystajne
w miejscowości Jadowniki Mokre działka nr 911” Gmina Wietrzychowice i w tym roku również postanowiła zadbać o środowisko naturalne wykonując prace ziemne, które polegały na wydobyciu z jeziora mułu dennego i martwej treści organicznej oraz usunięta została znaczna ilość roślin inwazyjnych tj. pałki wodnej i tataraku zwyczajnego powiększając tym samym powierzchnię akwenu wodnego jak i jego kubaturę, co w upalnych dniach ma szczególne znaczenia dla świata zwierząt bytujących w jeziorze a zwłaszcza dla ryb. Prace te zostały wykonane wzdłuż linii brzegowej jeziora od strony północno – wschodniej oraz od strony południowo – zachodniej zbiornika wodnego.

Całkowity koszt zadania wyniósł 10 000 zł i został pokryty ze środków budżetu Gminy Wietrzychowice 6 000 zł) oraz budżetu Powiatu Tarnowskiego ( 4 000 zł).W ramach zadania została również „poprawiona” a wykonana w roku ubiegłym  tzw. „płycizna” dla płazów oraz znacznie wzmocniona linia brzegowa jeziora.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek na ręce Pana Starosty Powiatu Tarnowskiego Pana Romana Łucarza składa wyrazy serdecznych podziękowań za kolejną udzieloną dotację na rzecz ochrony przyrody z której wizualnej i estetycznej poprawy cieszą się nie tylko mieszkańcy sołectwa ale również „mieszkańcy” jeziora.