Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach przypomina, że od stycznia 2019 roku, o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegć się nie tylko rodzice, którzy obecnie wychowują troje lub więcej dzieci lecz także rodzice którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje lub więcej  dzieci.

Wnioski można pobrać i składać w GOPS Wietrzychowice pokój 25.

Szczegółowe informacje dotyczące KDR można uzyskać na stronie:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne