KOLEJNE DOTACJE NA WAŻNE INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE

Szanowni mieszkańcy Gminy Wietrzychowice!

W dniu dzisiejszym doszły do nas bardzo dobre informacje. Miło jest nam poinformować, że pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie w kwocie 1 800 000,00 zł.

Kwotę tą udało się pozyskać dzięki złożonym wnioskom w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki będą wykorzystane na wkład własny do zadania:

  • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody do przepustowości 1000m3/d  w  Wietrzychowicach – etap I. Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody wraz z technologią uzdatniania wody  w budynku-etap II – 1 100 000,00 zł

 

  • Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku urzędu gminy Wietrzychowice celem utworzenia centrum kongresowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych-  500 000,00 zł

 

  • Wzbogacanie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice m.in. wiaty- 200 000,00 zł

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Premierowi RP Panu Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie małej, ale aktywnej Gminy Wietrzychowice.

Dziękujemy wszystkim parlamentarzystom za udzieloną pomoc w pozyskaniu środków na wyżej wymienione inwestycje.

Dziękujemy Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmita oraz Panu Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi za przyznane Gminie Wietrzychowice środki finansowe.

Serdecznie dziękujemy również Posłom na Sejm RP: Panu Wiesławowi Krajewskiemu, Pani Annie Pieczarce oraz Panu Piotrowi Sakowi za wsparcie oraz duże zainteresowanie inwestycjami lokalnymi na terenie naszej gminy.

Składamy podziękowania dla Pani Wicewójt Sabiny Nowak oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy za zaangażowanie i pracę przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do pozyskania wyżej wymienionych środków finansowych.

Ogromnie się cieszymy, że dzięki bardzo dobrze napisanym wnioskom  przez Panią Wicewójt Sabinę Nowak, które uzyskały wysokie oceny, udało się pozyskać dofinansowanie na tak dużą kwotę.