KOLEJNE ŚRODKI DLA GMINY WIETRZYCHOWICE

Mamy przyjemność poinformować, iż Gmina Wietrzychowice otrzymała dotację w kwocie 12 800 zł na remont remizy OSP Jadowniki Mokre.
Środki pochodzą w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2019”.
Serdeczne podziękowania składamy Pani Annie Pieczarce Wicemarszałkowi oraz Panu Wojciechowi Skruchowi Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Sejmiku Województwa, którzy wsparli naszą jednostkę OSP i dziś wręczyli promesy.

Słowa podziękowania kierujemy także do całego Zarządu Województwa Małopolskiego za przyznanie dofinansowania.
Dziękujemy:
– Panu Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małpolskiego,
– Panu Łukaszowi Smółce Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego,
– Panu Tomaszowi Urynowiczowi Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego,
– Pani Marta Malec-Lech Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego.

Dziękujemy także Panu Kazimierzowi Koprowskiemu Prezesowi WFOŚiGW w Krakowie.